Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu na mantes.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Taką informację przekazujemy do naszego magazynu, który na podstawie tej informacji będzie gotowy do przyjęcia zwracanego przez Państwa towaru.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres podany na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa należności dot. zwracanego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. W przypadku gdy weszli Państwo w posiadanie zakupionej rzeczy ponoszą Państwo pełny koszt dostarczenia do sklepu zwracanych przedmiotów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

- co do towarów zakupionych w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego,

- co do towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Kupującego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb o czym Kupujący informowany jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

Zwrot pieniędzy na wskazane przez kupującego konto nastąpi po otrzymaniu przez sklep podpisanej korekty faktury VAT.

Przed zwrotem lub reklamacją towaru należy o tym fakcie poinformować sklep celem uzgodnienia szczegółów związanych ze zwrotem. 

Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi. Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. 

W przypadku zwrotu towarów paczką/paletą adresem do zwrotu jest

FHU GREKON

ul. Racławicka 60

32-200 Miechów 

 Reklamacje

Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.).

Jeżeli zakupiony produkt posiada wady (fizyczne lub prawne), możliwe jest skorzystanie z uprawnień przysługujących kupującemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z zawartą umową sprzedaży (rękojmia za wady).

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres ul. Sezamkowa 1, 83-010 Straszyn lub e-mailem na adres: biuro.mantes@gmail.com, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Gwarancje

Oferowane w naszym sklepie meble i umywalki objęte są 24 miesięczna gwarancją producenta.

Zasady użytkowania produktów zgodnie z przeznaczeniem opisane są szczegółowo w kartach gwarancyjnych produktów. Konsument użytkujący zakupione produkty chcący skorzystać z przywileju gwarancji winien stosować się do jej warunków określonych dla produktu.

Gwarantem prawidłowego działania produktów oferowanych przez www.mantes.pl są producenci lub dystrybutorzy oferowanych produktów

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium